13 Şubat 2012

Rüyada sel görmek

Rüyada şiddetli yağmurdan sonra sel geldiğini görmek, bazı üzüntülere ve

şiddete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sel içinden yüzerek karaya çıktığını görmesi, zulümden

kurtulmağa ve selâmete delalet eder.

Rüyada yağmurdan meydana gelen seli görmek, rüya sahibine isabet edecek eziyet

ve hastalığa işarettir.

Cafer-i Sadık (r.a) demiştirki: Rüyada sel görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Büyük ve çetin bir düşman,

b) Zalim ve cebbar melik,

c) Muzaffer asker,

d) Şiddetli fitne.

Rüyada selin temiz ve suyunun tatlı olduğunu, halkın ondan istifade ettiğini görmek,

birbirini takip eden hayırlı rızıklara ve nimetlere delâlet eder.

Rüyada selin, çarşıdaki dükkanların üzerine çıktığını görmek, suların taşmasına veya

sultanın halka zulmüne delâlet eder.

Bazı kere de sel görmek, batıl ve yalan söze işarettir. Selin kan şeklinde aktığını

görmek, Yüce Allah'ın gazabına delâlet eder.

Rüyada seli toplayıp bir kab içine koyduğunu ve insanların bundan sevinç duyduğunu

ve bunu saklayarak yiyip içtiklerini görmek, süt, zeytin yağı ve bal gibi gıda

maddelerinin ucuzluk ve bolluğuna delâlet eder.

Nablusî (rh.a) demiştir ki:

- Rüyada sel sebebiyle yeryüzünün su ile kaplanmasının görülmesi, afet, bela ve

musibete, halka vurulacak vergiye, onlara hücum edecek düşmana veya tutulacakları

taun ve veba hastalığına delâlet eder. Ancak o sel yağmur suyu ise hayret, imdat,

yardım ve halk için meydana gelecek berekete delâlet eder.

Rüyada kış gününde sellerin taştığını görmek, marifetsiz ve anarşi çıkaran kötü bir

millete delâlet eder.

Rüyada selin kendi evi içine aktığını görmek, kötü sözlü ve şerli bir kadına işarettir.

Denilmiştir ki: Taşkın olan her suda hayır yoktur. Kuyu, ırmak yahut nehirden bilinen

veya bilinmeyen bir yere çokça akan su gerek bulanık, çok veya az olsun bunların

hepsi üzüntü ve kedere delâlet eder.

Bazı kere de rüyada sel görmek, arslan, ejderha veya yılan gibi şeyler tarafından

yolun kesilmesine delâlet eder. Bazan da mevsimsiz gelen sel, selin geldiği cihetten

bir bidatin çıkacağına işarettir.

Rüyada düşmanın hücum etmesi, selin gelmesine işaret ettiği gibi, selin gelmesi de düşmanın hücumuna yorumlanır.

 

Rüyada yağmurdan meydana gelen seli gören kimseye, eziyet yahut hastalık isabet eder. Veya zahmetli ve meşakkatli bir yolculuğa çıkar.

 

Rüyada selin evine girmemesi için çalıştığını gören şahıs, ailesine ve akrabalarına yap acağı zarardan düşmanını men eder.

 

Sel batıl ve yalan söze yorumlanır. Selin kan ve pislikle akması, Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) gazabına yorumlanır.

 

Taşkın olan her suda hay ır yoktur. Kuyu, ırmak yahut nehirden bilinen ve bilinmeyen bir yere çokça akan su gerek bulanık, gerek çok veya az olsun bunların hepsi üzüntü ve kederdir.

 

Bazılarına göre; sel, düşman, zalim bir başkan veya zalim bir kişi ile yorumlanır. Selin önünde kaçıp kurtulan düşmanından emin olur.

 

Soğuk memleketlerde sel görmek, zarar; sıcak memleketlerde ise hayır, menfaat ve sevinçtir. Kuvvetli bir selin bir eve girerek odasını yıktığını görmek, o ev halkının ölümü ile tabir olunur.

 

Rüyasında sellerin ve suların taşarak, her tarafı örttüğünü görmek, o yer halkına

 

bir musibet ve azap geleceğine işarettir. Sel, evleri ve yolları bozar ve y ıkarsa, o memleketin devlet büyüğünün zulüm yaptığına delalet eder.

 

Bir rivayete göre de, selin evine kadar girdiğini gören, ahlaksız bir kadınla evlenir. Bazılarına göre sel; yağ, bal, süt, zeytinyağı gibi yenilecek şeylere işarettir. Rüyasında bir kaba sel suyu doldurduğunu, halkın ferah ve sevinçle etrafına toplanıp bunu içtiklerini görmek, bu gibi şeylerin bol ve ucuz olacağına delalet eder. Bir kısım tabirciler de, seli, şiddetli bir bela, büyük zulüm, kuvvetli düşman veya kolera, tifüs gibi salgın hastalık olarak tabir ederler.

 

Sel içinden yüzerek karaya çıktığını gören, zulümden kurtulur. Yüzdüğü halde karaya çıkamadığını ve geri döndüğünü gören, zalim bir devlet büyüğünden korkmalı ve onunla karşılaşmamaya çalışmalıdır.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...