13 Şubat 2012

Rüyada sayı saydığını görmek


Kişinin rüyada sayı saydığını görmesi, düşmana galip gelmeye delâlet

eder.

Kirmani demiştir ki: Rüyada sayı saydığını görmek, saydığı adede göre tâbir olunur:

1) Tevhîd ve imana,

2) Ana babaya,

3) Vaadinde sadık olan adama,

4) Kabul olunan duaya,

Beş: İkbal ve teveccüh eden devlete ve beş vakit namaza delâlet eder.

Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada bir sayı mübarak, iki sayı belâdan halas, üç iyi değildir. Dört, mübarek ve hayırdır. Beş, güzel ve yine hayır. Altı sayası ise, faydası

olan bir şeyi dilemeye delâlet eder.

Rüyada tane tane inci saydığını görmek, Kur'ân-ı Kerim'in sûrelerini okumaya delâlet

eder. Kıymetli taşlar saydığını görmek, unuttuğu bir ilmi tekrar hatırlamaya ve ona

malik olmaya işarettir.

Rüyada bir kimsenin boncuk saydığını görmesi, boş şeylerle meşgul olmaya delâlet

eder.

Rüyada üzerinde Alla Teâlâ'nın mübarek isimleri bulunan altınları saydığını görmek,

ilim ve hikmete delâlet eder.

Çiftçi bir adamın rüyada yükleriyle beraber erkek develer saydığını görmesi, ekin

tarlalarına yağacak yağmura delâlet eder.

Rüyada manda saydığını görmek, geçim hususunda sıkıntı ve meşakkate işarettir.

Rüyada beşbin sayı saydığını gören kimse, düşmanına galip gelir. Yirmi ve yüz adet saymak da, böyledir.

 

Yedi veya sekiz sayı saydığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer. Dokuz adet saydığını gören kimse, müşkül bir iş için müfsid bir kavimle konuşur. On sayısını saydığını gören kimse, tamamlanmış ve kemale ermiş bir işte bulunur. Bazı yorumcular on adet saymak, hacca gitmeye yorumlanır, dediler.

 

Tek sayı kendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Cenab-ı Hakka (C.C.) yorumlanır.

 

İki adedi düşmana galip gelmeye, üç adedi sözünü yerine getirmeye, dört adedi yeterli delile, beş adedi dinde şüphe etmeye yorumlanır. Altı adedi de böyledir. Bazen altı adedi düşmana galip ve kendisine zıt olanlara karşı delil getirmeye yorumlanır. Yedi adedinde hayır yoktur.

 

Bazı yorumculara göre, bir sayısı mübarek; iki, beladan kurtulma ve düşmana karşı zafer; üç iyi değildir. Dört, mübarek ve hayırdır. Beş, güzel ve hayırlıdır. Altı, faydası olan bir şeyi işlemektir. Bir rivayete göre, rüya sahibinin iyi bir söz işitmesi, bir işin tamamlanmasıdır. Yedi, iyi değildir. Bir rivayete göre hacdır. Bazılarına göre yedi sayı saydığını gören, bir kadın ise selametle doğurur. Sekiz, iyi değildir. Bir rivayete göre de bu rüyanın sahibi devlet büyüğüne veya büyük bir insana yaklaşır.

 

Dokuz, iyi değildir. Bir rivayete göre düşman üzerine gider. On, mübarek olup din ve dünya muradının olmasına ve bir rivayete göre de, işlerinin tamamlanmasına delalet eder. Onbir, muradının olacağına, oniki isteklerinin yerine geleceğine, bir rivayete göre bereketli bir seneye delalet eder. Onüç, iyi değildir. Ondört, muradının olacağına, sonu ferah olduğundan iyidir. Onbeş

 

arzuların olmasına, şiddet ve sıkıntıdan kurtulmaya, bereket ve adalete; onaltı, uzun bir zaman sonra maksada ermeye, onyedi, fesada ve safahatte elinden çıkanın geri gelmesiyle sağlığa işarettir. Onsekiz iyi değildir. Ondokuz, halkla arasında düşmanlıktır. Yirmi, kuvvetin artmasına ve düşmana üstünlüğe ve murada; otuz rüya sahibinin biri ile davası varsa acele olarak lehine bitmesine ve düşmana üstünlüğe; kırk, işte güçlük ve hayrettir. Elli, rüya sahibinin ömrünün tamamıdır. Altmış, tövbenin lüzumuna ve kefarete delalet eder, iyi değildir, korkuya işarettir.

 

İkibin, iyi değildir. Üçbin, zafer ve kuvvettir. Dörtbin zaferdir. Beşbin, bereket ve ferahlıktır. Altıbin zafer ve murattır. Yedibin, geçim yönünden orta halde olmak ve bir rivayete göre, işlerine bağlı olmasıdır. Sekizbin, rüya sahibinin hayatının düzenli olmasıdır. Dokuzbin iyidir. Onbin, zafer ve kurtuluştur. Yirmibin, düşmanına karşı üstünlüktür. Otuzbin, uzun bir zaman sonra zafere ulaşmaktır. Kırkbin, kurtuluşa işarettir. Ellibin, yorgunluk ve eziyet ve durgunluktur. Altmışbin, zorluktan sonra muradının olmasıdır. Yetmişbin bolluk ve geçime; seksenbin zafer ve kurtuluşa; doksanbin, düşmana karşı üstünlüğe; yüzbin ve yüzbinden fazlası ise istediklerinin elde edileceğine delalet eder.

 

Eliyle sayı saydığını gören doyurduğu kişileri doyurduğuna pişman olur. Bazı yorumcular diyor ki; sayı saydığını veya sayıldığını gören, amir olur ve saydığı sayının adedince emrinde insan bulunur.

 

Eğer rüya sahibi bir din görevlisi ise, kendisi için hayırlıdır. Sayı saymak bütünü ile hayırlıdır. Ancak borçlu olanlar için hayırlı değildir. Çünkü alacaklılarının onu sıkıştıracağına delalet eder.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...