13 Şubat 2012

Rüyada sarhoş görmek


Bir kimsenin rüyada kendisini sarhoş görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntıya işarettir.

Bazı kere de sarhoşluk, sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna delâlet eder.

Rüyada hurma veya üzümden yapılan şeyleri içip sarhoş olduğunu görmek, devlet ve

saltanata işarettir.

Rüyada şarap içtiğini ve onun tesiriyle sarhoş olduğunu görmek, haram mala delâlet

eder. Çünkü şarabın kendisi haramdır.

Nablusî demiştir ki:

- Bir kişi rüyada sarhoş olsa ve üzerindeki elbisesini yırtsa, o kişinin nimet ve ikbalinin

genişliği sebebiyle bunu hazmedemeye-rek azmasına ve nimetlere tahammül

edememesine delâlet eder.

Evet: Öyledir. Nice insanlar ele geçen nimeti hazmedemeye-rek azmışlar ve

kendilerini felâkete sürüklemişlerdir.

Rüyada görülen sarhoşluk şaraptan ise, saltanat ve mala delâlet eder. Şaraptan

başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nisbetinde şiddetli korkuya

delâlet eder.

Yine rüyada sarhoşluk, erkek ve kadın için bulundukları mevkiden aşağı düşmeğe

delâlet eder. Çünkü sarhoşluk, cehaletin çokluğuna, işlerin bozulmasına, aklın elden

gitmesine delâlete eder.

Bir kimsenin rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü verdiğini

görmesi, kendisinde bulunmayan her şeyi kendisinde olduğunu iddia etmeye

alâmettir. Eğer bu rüyayı gören salih biri ise Allah Teâlâ'ya aşk ve muhabbetinden

ötürü vecde gelmeye ve gönül sarhoşluğuna delâlet eder.

Rüyada kendisini sarhoş görmek, üzüntü ve kedere yorumlanır.

 

Rüyada sarhoş olmak fazla sevinmekle beraber nimet ve malın çokluğuna yorumlanır.

 

Rüyada sarhoşluk eğer hurma ve üzümden olursa, herhalde devlet ve saltanata yorumlanır.

 

Sarhoşluk eğer şaraptan olursa saltanat ve maldır. Şaraptan başka bir şeyle meydana gelen sarhoşluk, sarhoşluk nispetinde şiddetli bir korkudur.

 

Sarhoşluk, erkek ve kadın için durumlarından aşağı düşmeye yorumlanır.

 

Rüyadaki sarhoşluk korku içinde bulunan kimse için hayra yorumlanır.

 

Rüyada sarhoş olmadığı halde kendisine sarhoşluk süsü vermek, kendisinde bulunmayan bir şeyin kendisinde olduğunu iddia etmeye yorumlanır. Eğer rüyayı gören salih birisi ise Allah (C.C.)'a aşk ve muhabbetinden ötürü vecde gelir ve gönül sarhoşluğuna erer.

 Bir kimsenin rüyada sarhoşluk veren -şarap, viski,

rakı, bira- gibi şeyleri görmesi, mal, evlat ve zevcede bulunan şüphelere delâlet eder.

Rüyada at sütünden yapılan kımızı içtiğini görmek, haram mala işarettir.

Darı, arpa ve buğdaydan imal edilen sarhoşluk veren şeyi içmek, dinin veya zevcenin

bozulmasına yahut İslâm dininden çıkmaya ya da yaptığı tevbeyi bozmaya delâlet

eder.

Kişinin rüyada sorhoşluk veren şeyi içtiğini görmesi, uyanıkken dövülmeye veya

dövücü bir adama işarettir

 

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...